wnyc speed dating event - Pagdating ng hapon

Ang batang ito ay ang pinakamasipag sa klase dahil ito ay may kusang-loob sa paglilinis.

Freaky online chatroom and dating sites - Pagdating ng hapon

At dahil sa ginawang ito ng bata, nasabi ng guro sa kanyang sarili na ang kanyang mabuting estudyante ay kanyang nagging guro.

Ang kalapitan ng Noveleta sa Siyudad ng Kabite ang isang dahilan kaya dinig na dinig sa bayang ito ang pagbobombang isinagawa ng mga Hapones mula sa himpapawid upang mawasak ang Sangley Point at Navy.

Nagulat ang guro at bumalik ang bata upang magsabi ng, “Good Bye Teacher” sa kanya.

Isa lamang ang napagtanto ng guro, ang kanyang estudyante ay naging kanyang guro marahil dahil sa aral na kanyang nakuha, di sa labas na kaanyuan nakikita ang tunay na ugali.

Nahuhuli na niya itong nakikipagtakbuhan, pagpapadulas sa mga pagitan ng mga hanay ng upuan at ang pag-akyat sa mga pook na ipinagbabawal.

At ang kanyang, “Good Bye Teacher” ay tumataginting na.

Isang araw, inilarawan ng Guro na si Matute ang isa sa kanyang mga naging estudyante bilang ang pinakapangit , at pinakamaliit sa klase.

Kapansin-pansin din ang nakakatawang pabilog na kanyang ilong.

Mayroon rin siyang kakatuwang punto na nagpapakilalang siya'y taga- ibang pook.

Ngunit sa kabila nito, siya ay palaging nagpapaiwan tuwing hapon sapagkat tumutulong siya sa mga tagalinis, tinutuwid ang mga upuan at bago umalis ay lumilingon upang magsabi ng “Goodbye,teacher!

Ito ay mayroong bilog at pipis na ilong at kahit ang kanyang pananalita ay mayroon siyang kakatuwang punto na nagpapakilala na siya’y taga-ibang pook. Ang estudyanteng kanyang inaalala ay ang estudyanteng naging kanyang guro at siya’y natuto dito.

Comments are closed.